Photo 566237Madame Giacoma LO PORTO
of Montegnée (4420, Belgium)
+ 06/11/1931 - 26/06/2019
Madame ELENA MARRA
of Fayt-lez-Manage (7170, Belgium)
+ 27/11/1938 - 26/06/2019

 Previous page Next page