Mevrouw Erna Praet

Photo 541876
Resident at Aalst (9300, Belgium)
Born in Aalst (9300, Belgium) on 24 July 1946
Died in Aalst (9300, Belgium) on 11 January 2019 at the age of 72 years
Spouse of Mijnheer Erik François

Overlijdensbericht