Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door grote bewegingen, afstanden en mobiliteit. De oude gebruiken verbonden aan rouw en herinnering beantwoorden niet meer aan de noden van vandaag.

Enaos.net is door haar concept een uitstekend hulpmiddel tijdens de fase van rouwverwerking en bij het opzetten van een herdenkingscultus.

Enaos.net beantwoord aan de volgende vier behoeftes :

  1. de behoefte om geïnformeerd te worden over het overlijden van gekende personen (overlijdensbericht)
  2. de behoefte om een persoonlijk aandenken achter te laten na overlijden (ruimte voor persoonlijke memoires)
  3. de behoefte om zijn/haar innige deelneming te betuigen voor een naaste (herdenkingsruimte rouwbetuigingen)
  4. de behoefte om de herinnering aan dierbare overledenen te creëren, onderhouden en bestendigen (levensalbum)

Wij kunnen allemaal onze eigen ruimte voor persoonlijke memoires creëren alsook herdenkingsruimtes voor rouwbetuigingen of levensalbums voor diegenen die ons dierbaar zijn.

Enaos.net biedt op één centrale en unieke plaats een ware wereld van herinneringen die gemakkelijk onderhouden en gedeeld kunnen worden.

Voor meer informatie :

En ook :